Regulamin sklepu internetowego Nowalijka

§ 1. Sklep jest własnością firmy NOWALIJKA Jarosław Gackowski, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego 27, NIP: 967-091-48-30, REGON: 092431702 , zarejestrowanej w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej). Magazyn Nowalijka mieści się pod tym samym adresem co siedziba.
§ 2. Oferta Nowalijka przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.
§ 3. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.
§ 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest Nowalijka Jarosław Gackowski. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
§ 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.
§ 6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.)
§ 7. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Nowalijka ul. Bronikowskiego 27 85-426 Bydgoszcz w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Nowalijka Jarosław Gackowski
ul. Bronikowskiego 27
85-426 Bydgoszcz
sklep@sklep.nowalijka.eu
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy: świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa i innych produktów o krótkiej trwałości oraz produktów, które zostały otwarte lub rozszczelnione przez Klienta.
Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Nowalijka ul. Bronikowskiego 27, 85-426 Bydgoszcz w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.
§ 8. Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności.
§ 9. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
§ 10. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje oraz przez formularz, dostępny po zalogowaniu, w zakładce historia zamówień, a także drogą e-mail pod adres sklep@sklep.nowalijka.eu. Termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.
Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.
§ 11. Reklamacje dotyczyć mogą: uszkodzeń towaru powstałych w trakcie transportu, skaż i zepsucia wewnątrz produktu.
Dopuszcza się +/- 5% skazy, wady w pełnym opakowaniu owoców, warzyw.
Waga produktów (warzywa i owoce sprzedawane na kg) może wahać się +/- 5%.
Nie uwzględniamy reklamacji związanych z: nieodpowiednim przechowywaniem przez Klienta, smakiem nie wynikającym z popsucia.
§ 12. Do pełnych opakowań, tj.: truskawki, jagody, jabłka, gruszki doliczamy koszty opakowania:
-kobiałki 2 zł
-skrzynki 6 zł
§ 13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.